Pobyt

ENGLISH VERSION

Ubytovanie .pdf

Accommodation .pdf


Ubytovanie
Ubytovanie účastníkov turnaja je organizované v školách, internátoch, popr. v penzióne.


Stravovanie
Stravovanie účastníkov bude zabezpečené organizátorom turnaja v školských jedálňach.

 

Pobytové balíčky


Balíček A2 – 50,00 € / osoba
- škola (v triedach na vlastných matracoch a spacích vakoch)
– 2 noci – príchod v piatok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom 


Balíček A3 – 65,00 € / osoba
– škola (v triedach na vlastných matracoch a spacích vakoch)
– 3 noci – príchod vo štvrtok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom


Balíček B2 – 70,00 € / osoba
– internát
– 2 noci – príchod v piatok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom


Balíček B3 – 85,00 € / osoba
– internát
– 3 noci – príchod vo štvrtok – strava začína večerou, odchod v nedeľu – strava končí obedom


Balíček O – 20,00 € / osoba
– bez ubytovania, iba 3x obed počas turnaja (piatok, sobota, nedeľa)


Balíček C – 10,00 € / osoba
– bez ubytovania a stravy, iba Účastnícka karta
 

Každý účastník turnaja bez ohľadu na typ ubytovania dostane Účastnícku kartu.


IN ENGLISH 

Accommodation
Accommodation tournament participants is organized in schools, hostels, eventually. the tourist hotel


Boarding
Board participants will be provided by the organizer of the tournament in school canteens.


Accommodations packets

Packet A2 – 50,00 €/ person
- school (in school classrooms on own mattresses or sleeping pads and sleeping bags)
– 2 nights – arrive on Friday – meal plan starts on the day of arrival departure  on Sunday – the last meal is lunch

Packet A3 – 65,00 €/ person
- school (in school classrooms on own mattresses or sleeping pads and sleeping bags)
– 3 nights – arrive on Thursday – meal plan starts dinners departure  on Sunday – the last meal is lunch

Packet B2 – 70,00 €/ person
– hostel
– 2 nights – arrive on Friday – meal plan starts on the day of arrival – departure on Sunday – the last meal is lunch


Packet B3 – 85,00 €/ person
– hostel
– 3 nights – arrive on Friday – meal plan starts on the day of arrival – departure on Sunday – the last meal is lunch


Packet O – 20,00 €/ person
– without accommodation, only 3x lunch (Friday, Saturday, Sunday)


Packet C – 10,00 €/ person
– without accommodation and meal, only activity card  

Each participant in the tournament regardless of the type of accommodation you will get activity card.