Prihláška

ENGLISH VERSION

Formulár na prihlásenie

Entry form

Termíny

Dôležité termíny pre registráciu a platby

15. 5. 2015 – konečný termín pre podanie prihlášky

22. 5. 2015 – konečný termín pre zaplatenie všetkých poplatkov

Vklady:

Mladší žiaci (ky) – 60 EUR/ družstvo

Pre 2 a viac družstiev – 50 EUR/ družstvo

Minihádzaná – 20 EUR/ družstvo

Pre 2 a viac družstiev – 10 EUR/ družstvo

Vratná kaucia – 100 €/ družstvo

- platiť sa bude pri registrácii (kaucia prepadá v prípade poškodenia hmotného materiálu alebo neodohratia zápasov na turnaji) 

- kaucia sa vracia družstvám hneď po ukončení turnaja ak družstvo splní náležitosti na vrátenie kaucie

Potrebné údaje pre platbu zo Slovenskej republiky:

Názov účtu: Bratislavský zväz hádzanej

Kód IBAN: SK4211000000002623838108 (č. účtu: 2623838108/1100, Tatra banka)

Adresa banky: Tatra banka, Tupolevova 3/A, 851 01 Bratislava

 

 

IN ENGLISH

Dates

Important dates:

15. 5. 2015 – last dates for sending entry form

22. 5. 2015 – last dates for payments all charges

Deposit:

A and B cathegory – 60 EUR/ team

For 2 and more teams – 50 EUR/ team

C- cathegory – 20 EUR/ team

For 2 and more teams – 10 EUR/ team

Security deposit – € 100 / team

– will pay at arrive (deposit shall be forfeited in the event of damage to material goods or do not play all matches in the tournament)

– deposit is returned cooperatives soon after the tournament when the team meets the requirements for deposit refund

Important information for payment (in Eur):

Account name: Bratislavský zväz hádzanej

Code IBAN: SK4211000000002623838108

SWIFT: TATRSKBX

Bank address: Tatra banka, Tupolevova 3/A, 851 01 Bratislava